Klachten

In geval van eventuele klachten wordt ervan uitgegaan dat deze eerst worden besproken met Praktijk Fidès. Er wordt dan samen gezocht naar een bevredigende oplossing. Klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het GAT Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie:  www.gatgeschillen.nl 

Ik werk als CAT-Therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: www.gatgeschillen.nl/beroepscode 

© Praktijk Fidès 2019